Occupational Safety And Health Act

  Occupational Safety And Health Act là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Occupational Safety And Health Act – Definition Occupational Safety And Health Act – Kinh tế Chính phủ & Chính sách

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Đạo luật an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp
  Chủ đề Kinh tế Chính phủ & Chính sách

  Định nghĩa – Khái niệm

  Occupational Safety And Health Act là gì?

  Đạo luật An toàn và sức khỏe nghề nghiệp là một đạo luật được thông qua vào năm 1970 nhằm khuyến khích điều kiện làm việc an toàn hơn tại Hoa Kỳ. Đạo luật An toàn và sức khỏe nghề nghiệp thành lập liên bang quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OSHA) để thiết lập các tiêu chuẩn và thực hiện kiểm tra tại các địa điểm công việc. Trong một số bộ phận của đất nước, một cơ quan nhà nước OSHA chấp thuận giúp thực thi các tiêu chuẩn an toàn công việc, trong đó phải có ít nhất là nghiêm ngặt như hướng dẫn của liên bang.

  • Occupational Safety And Health Act là Đạo luật an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế Chính phủ & Chính sách.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Occupational Safety And Health Act

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Chính phủ & Chính sách Occupational Safety And Health Act là gì? (hay Đạo luật an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp nghĩa là gì?) Định nghĩa Occupational Safety And Health Act là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Occupational Safety And Health Act / Đạo luật an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây