Open Contract

  Open Contract là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Open Contract – Definition Open Contract – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hợp Đồng Mở; Hợp Đồng Ngỏ
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Open Contract là gì?

  Các hợp đồng thị trường kỳ hạn chưa được quyết toán bởi việc bán hay mua công cụ cơ sở, bằng cách giao công cụ tài chính, hay bằng cách lấy vị thế bù trừ trong hợp đồng kỳ hạn. Cũng được gọi là tiền lãi mở. 

  • Open Contract là Hợp Đồng Mở; Hợp Đồng Ngỏ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Open Contract

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Open Contract là gì? (hay Hợp Đồng Mở; Hợp Đồng Ngỏ nghĩa là gì?) Định nghĩa Open Contract là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Open Contract / Hợp Đồng Mở; Hợp Đồng Ngỏ. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây