Outgoings Exceed The Incomings (The…)

  Outgoings Exceed The Incomings (The…) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Outgoings Exceed The Incomings (The…) – Definition Outgoings Exceed The Incomings (The…) – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Số Chi Nhiều Hơn Số Thu; Chi Vượt Thu
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Outgoings Exceed The Incomings (The…) là gì?

  • Outgoings Exceed The Incomings (The…) là Số Chi Nhiều Hơn Số Thu; Chi Vượt Thu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Outgoings Exceed The Incomings (The…)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Outgoings Exceed The Incomings (The…) là gì? (hay Số Chi Nhiều Hơn Số Thu; Chi Vượt Thu nghĩa là gì?) Định nghĩa Outgoings Exceed The Incomings (The…) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Outgoings Exceed The Incomings (The…) / Số Chi Nhiều Hơn Số Thu; Chi Vượt Thu. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục