Over and Short

  Over and Short là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Over and Short – Definition Over and Short – Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hơn và ngắn
  Chủ đề Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Định nghĩa – Khái niệm

  Over and Short là gì?

  Hơn và ngắn thường được gọi là “tiền mặt trên ngắn” -là một thuật ngữ kế toán báo hiệu một sự khác biệt giữa một công ty của số liệu báo cáo (từ hồ sơ của mình bán hàng hoặc biên lai) và số liệu đã được kiểm toán của mình. Thuật ngữ này cũng là tên của một tài khoản trong sổ cái tài khoản chung tiền mặt-over-ngắn của một công ty.

  • Over and Short là Hơn và ngắn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Over and Short

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh Over and Short là gì? (hay Hơn và ngắn nghĩa là gì?) Định nghĩa Over and Short là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Over and Short / Hơn và ngắn. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

    Total Annual Loan Cost (TALC)
  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây