Payer

  Payer là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Payer – Definition Payer – Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt người trả tiền
  Chủ đề Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Định nghĩa – Khái niệm

  Payer là gì?

  Đơn vị chi trả hạn đề cập đến một thực thể mà làm cho thanh toán cho tổ chức khác. Trong khi đối tượng nộp hạn thường dùng để chỉ những người trả một hóa đơn cho các sản phẩm hoặc dịch vụ nhận, trong bối cảnh tài chính, nó thường đề cập đến đối tượng nộp của một sở thích hoặc cổ tức thanh toán.

  • Payer là người trả tiền.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Payer

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh Payer là gì? (hay người trả tiền nghĩa là gì?) Định nghĩa Payer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Payer / người trả tiền. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục