Plowback Ratio Definition

  Plowback Ratio Definition là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Plowback Ratio Definition – Definition Plowback Ratio Definition – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tỷ Lệ Duy Trì
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính

  Định nghĩa – Khái niệm

  Plowback Ratio Definition là gì?

  Tỷ lệ duy trì là tỷ lệ của số tiền còn lại sau khi trả cổ tức trên thu nhập ròng của công ty.

   

   

   

   

  • Plowback Ratio Definition là Tỷ Lệ Duy Trì.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính.

  Công thức – Cách tính

  Tỷ Lệ Duy Trì = 1- (Số tiền chi trả cổ tức/ Thu nhập ròng)

   

  Ý nghĩa – Giải thích

  Plowback Ratio Definition nghĩa là Tỷ Lệ Duy Trì.

  Tỷ lệ duy trì cao thường được theo sau bởi các doanh nghiệp phát triển nhanh và năng động, có niềm tin về các điều kiện kinh tế có thể hỗ trợ và thời kỳ tăng trưởng cao kéo dài (doanh nghiệp đang sử dụng nhiều nguồn lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư doanh nghiệp).

  Đối với các doanh nghiệp trưởng thành thường áp dụng mức tỷ lệ duy trì thấp hơn cho thấy mức độ nắm giữ tiền mặt đủ và cơ hội tăng trưởng kinh doanh bền vững.

   

   

   

  Definition: The plowback ratio is a fundamental analysis ratio that measures how much earnings are retained after dividends are paid out. It is most often referred to as the retention ratio. The opposite metric, measuring how much in dividends are paid out as a percentage of earnings, is known as the payout ratio.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Ví dụ một công ty có thu nhập ròng năm báo cáo là 100 tỷ. Công ty chi trả cổ tức cho cổ đông số tiền là 60 tỷ đồng, tỷ lệ duy trì của công ty năm báo cáo sẽ là 0,4.

   

   

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Plowback Ratio Definition

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính Plowback Ratio Definition là gì? (hay Tỷ Lệ Duy Trì nghĩa là gì?) Định nghĩa Plowback Ratio Definition là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Plowback Ratio Definition / Tỷ Lệ Duy Trì. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây