Pre-Provision Operating Profit (PPOP)

  Pre-Provision Operating Profit (PPOP) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Pre-Provision Operating Profit (PPOP) – Definition Pre-Provision Operating Profit (PPOP) – Tài chính cá nhân Ngân hàng

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Pre-Cung cấp lợi nhuận hoạt động (PPOP)
  Chủ đề Tài chính cá nhân Ngân hàng

  Định nghĩa – Khái niệm

  Pre-Provision Operating Profit (PPOP) là gì?

  lợi nhuận hoạt động trước dự phòng (PPOP) là số tiền thu nhập một ngân hàng hoặc tương tự loại hình tổ chức tài chính kiếm được trong một khoảng thời gian nhất định, trước khi tham gia vào các quỹ tài khoản dành để cung cấp cho các khoản nợ xấu trong tương lai. Một ngân hàng sẽ giảm PPOP khi nó trừ đi phần số tiền của khoản dự phòng nợ xấu nó quyết định phải được dành để trang trải giá trị mặc định cho vay dự kiến; Tuy nhiên, đây không phải là một dòng chảy tiền mặt cho các ngân hàng.

  • Pre-Provision Operating Profit (PPOP) là Pre-Cung cấp lợi nhuận hoạt động (PPOP).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính cá nhân Ngân hàng.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Pre-Provision Operating Profit (PPOP)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính cá nhân Ngân hàng Pre-Provision Operating Profit (PPOP) là gì? (hay Pre-Cung cấp lợi nhuận hoạt động (PPOP) nghĩa là gì?) Định nghĩa Pre-Provision Operating Profit (PPOP) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pre-Provision Operating Profit (PPOP) / Pre-Cung cấp lợi nhuận hoạt động (PPOP). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

    Black Friday
  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây