Prime Cost Definition

  Prime Cost Definition là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Prime Cost Definition – Definition Prime Cost Definition – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Định nghĩa Cost Thủ
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Định nghĩa – Khái niệm

  Prime Cost Definition là gì?

  chi phí nguyên tố là chi phí của một công ty liên quan trực tiếp đến vật liệu và lao động sử dụng trong sản xuất. Nó đề cập đến chi phí một sản phẩm chế tạo, mà được tính toán để đảm bảo tỷ suất lợi nhuận tốt nhất cho một công ty. Giá vốn tính toán các chi phí trực tiếp của nguyên liệu và lao động, nhưng không bao gồm các chi phí gián tiếp, chẳng hạn như quảng cáo và chi phí hành chính.

  • Prime Cost Definition là Định nghĩa Cost Thủ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Prime Cost Definition

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán Prime Cost Definition là gì? (hay Định nghĩa Cost Thủ nghĩa là gì?) Định nghĩa Prime Cost Definition là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Prime Cost Definition / Định nghĩa Cost Thủ. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

    Bank Wire
  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây