Professionalism

  Professionalism là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Professionalism – Definition Professionalism – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Đặc Tính, Tác Phong, Tinh Thần Nghề Nghiệp; Chủ Nghĩa Chuyên Nghiệp
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Professionalism là gì?

  • Professionalism là Đặc Tính, Tác Phong, Tinh Thần Nghề Nghiệp; Chủ Nghĩa Chuyên Nghiệp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Professionalism

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Professionalism là gì? (hay Đặc Tính, Tác Phong, Tinh Thần Nghề Nghiệp; Chủ Nghĩa Chuyên Nghiệp nghĩa là gì?) Định nghĩa Professionalism là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Professionalism / Đặc Tính, Tác Phong, Tinh Thần Nghề Nghiệp; Chủ Nghĩa Chuyên Nghiệp. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây