Profit And Loss Account

  Profit And Loss Account là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Profit And Loss Account – Definition Profit And Loss Account – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tài Khoản Lời Và Lỗ; Bản Kê Khai Lời Lỗ
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Profit And Loss Account là gì?

  • Profit And Loss Account là Tài Khoản Lời Và Lỗ; Bản Kê Khai Lời Lỗ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Profit And Loss Account

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Profit And Loss Account là gì? (hay Tài Khoản Lời Và Lỗ; Bản Kê Khai Lời Lỗ nghĩa là gì?) Định nghĩa Profit And Loss Account là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Profit And Loss Account / Tài Khoản Lời Và Lỗ; Bản Kê Khai Lời Lỗ. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục