Real Bills Doctrine

  Real Bills Doctrine là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Real Bills Doctrine – Definition Real Bills Doctrine – Kinh tế học Kinh tế vi mô

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Bất Bills thuyết
  Chủ đề Kinh tế học Kinh tế vi mô

  Định nghĩa – Khái niệm

  Real Bills Doctrine là gì?

  Real Bills thuyết đề cập đến một chuẩn mực trong đó tiền tệ được đưa ra để đổi lấy với giá giảm cho nợ ngắn hạn. Theo Real Bills Doctrine, hạn chế các ngân hàng duy nhất hoặc chủ yếu phát hành tiền mà được hỗ trợ đầy đủ bằng tài sản tương đương giá trị sẽ không góp phần vào lạm phát.

  • Real Bills Doctrine là Bất Bills thuyết.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế học Kinh tế vi mô.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Real Bills Doctrine

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế học Kinh tế vi mô Real Bills Doctrine là gì? (hay Bất Bills thuyết nghĩa là gì?) Định nghĩa Real Bills Doctrine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Real Bills Doctrine / Bất Bills thuyết. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây