Regulation F

  Regulation F là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Regulation F – Definition Regulation F – Kinh tế Chính phủ & Chính sách

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Quy định F
  Chủ đề Kinh tế Chính phủ & Chính sách

  Định nghĩa – Khái niệm

  Regulation F là gì?

  Quy định F là một quy định được quy định bởi Cục Dự trữ Liên bang. Quy chế quy định cụ thể các ngân hàng phải lập nên nội quy để kiểm soát mức độ rủi ro mà họ có thể mất trong các vụ kiện kinh doanh của họ với các tổ chức khác. Nó cũng hạn chế số lượng rủi ro tín dụng giữa các ngân hàng đến 25% vốn, trong hầu hết các trường hợp.

  • Regulation F là Quy định F.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế Chính phủ & Chính sách.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Regulation F

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Chính phủ & Chính sách Regulation F là gì? (hay Quy định F nghĩa là gì?) Định nghĩa Regulation F là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Regulation F / Quy định F. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây