Stop-Out Price

  Stop-Out Price là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Stop-Out Price – Definition Stop-Out Price – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Giá Bán Thấp Nhất
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Stop-Out Price là gì?

  Giá thấp nhất mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ chấp nhận trong phiên đấu giá một đợt phát hành mới chứng khoán Kho bạc. Các chứng khoán được bán theo giá này sẽ đem lại lợi suất cao nhất. Khi Kho bạc đấu giá chứng khoán, nó chấp nhận khởi đầu theo giá chào mua cao nhất, và tiếp tục chấp nhận các giá chào mua thấp dần cho đến khi toàn bộ số chứng khoán được bán hết. Thông thường, Kho bạc cũng báo cáo số phần trăm giá chào mua thấp nhất trong phiên đấu giá chứng khoán mới.

  • Stop-Out Price là Giá Bán Thấp Nhất.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Stop-Out Price

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Stop-Out Price là gì? (hay Giá Bán Thấp Nhất nghĩa là gì?) Định nghĩa Stop-Out Price là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Stop-Out Price / Giá Bán Thấp Nhất. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây