Remainder

  Remainder là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Remainder – Definition Remainder – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Phần Còn Lại; Những Người Còn Lại; Số Dư; Số Còn Lại; Số Còn Thiếu; Quyền Thừa Kế; Bán Xôn; Bán Hạ Giá
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Remainder là gì?

  • Remainder là Phần Còn Lại; Những Người Còn Lại; Số Dư; Số Còn Lại; Số Còn Thiếu; Quyền Thừa Kế; Bán Xôn; Bán Hạ Giá.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Remainder

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Remainder là gì? (hay Phần Còn Lại; Những Người Còn Lại; Số Dư; Số Còn Lại; Số Còn Thiếu; Quyền Thừa Kế; Bán Xôn; Bán Hạ Giá nghĩa là gì?) Định nghĩa Remainder là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Remainder / Phần Còn Lại; Những Người Còn Lại; Số Dư; Số Còn Lại; Số Còn Thiếu; Quyền Thừa Kế; Bán Xôn; Bán Hạ Giá. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây