Savings Account

  Savings Account là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Savings Account – Definition Savings Account – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tài Khoản Tiết Kiệm
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Savings Account là gì?

  Tài khoản tiền gửi sinh lãi không rõ ngày đáo hạn, trái với tiền gửi kỳ hạn. Tiền có thể được gửi hay rút tuỳ ý, và hầu hết các tài khoản tiết kiệm trả lãi từ ngày gửi đến ngày rút. Định chế tài chính nắm giữ tài khoản có thể yêu cầu thông báo trước đến 7 ngày để chấp thuận việc rút tiền, tuy nhiên hầu hết đã bỏ yêu cầu này.

  • Savings Account là Tài Khoản Tiết Kiệm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Savings Account

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Savings Account là gì? (hay Tài Khoản Tiết Kiệm nghĩa là gì?) Định nghĩa Savings Account là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Savings Account / Tài Khoản Tiết Kiệm. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục