Sine Qua Non

  Sine Qua Non là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Sine Qua Non – Definition Sine Qua Non – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Điều Kiện Tất Yếu; Điều Kiện Tiên Quyết; Tư Cách Cần Phải Có
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Sine Qua Non là gì?

  • Sine Qua Non là Điều Kiện Tất Yếu; Điều Kiện Tiên Quyết; Tư Cách Cần Phải Có.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Sine Qua Non

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Sine Qua Non là gì? (hay Điều Kiện Tất Yếu; Điều Kiện Tiên Quyết; Tư Cách Cần Phải Có nghĩa là gì?) Định nghĩa Sine Qua Non là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sine Qua Non / Điều Kiện Tất Yếu; Điều Kiện Tiên Quyết; Tư Cách Cần Phải Có. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục