Stale Bill Of Lading

  Stale Bill Of Lading là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Stale Bill Of Lading – Definition Stale Bill Of Lading – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Vận Đơn Mất Hiệu Lực, Quá Hạn; Vận Đơn Chậm (Giao Sau Khi Hàng Đến)
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Stale Bill Of Lading là gì?

  • Stale Bill Of Lading là Vận Đơn Mất Hiệu Lực, Quá Hạn; Vận Đơn Chậm (Giao Sau Khi Hàng Đến).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Stale Bill Of Lading

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Stale Bill Of Lading là gì? (hay Vận Đơn Mất Hiệu Lực, Quá Hạn; Vận Đơn Chậm (Giao Sau Khi Hàng Đến) nghĩa là gì?) Định nghĩa Stale Bill Of Lading là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Stale Bill Of Lading / Vận Đơn Mất Hiệu Lực, Quá Hạn; Vận Đơn Chậm (Giao Sau Khi Hàng Đến). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục