Stock And Warrant Off-Balance Sheet R&D (SWORD)

  Stock And Warrant Off-Balance Sheet R&D (SWORD) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Stock And Warrant Off-Balance Sheet R&D (SWORD) – Definition Stock And Warrant Off-Balance Sheet R&D (SWORD) – Cổ phiếu Cổ phiếu công nghệ

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Cổ Và Warrant Off-Cân đối kế toán R & D (SWORD)
  Chủ đề Cổ phiếu Cổ phiếu công nghệ

  Định nghĩa – Khái niệm

  Stock And Warrant Off-Balance Sheet R&D (SWORD) là gì?

  • Stock And Warrant Off-Balance Sheet R&D (SWORD) là Cổ Và Warrant Off-Cân đối kế toán R & D (SWORD).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cổ phiếu Cổ phiếu công nghệ.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Stock And Warrant Off-Balance Sheet R&D (SWORD)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cổ phiếu Cổ phiếu công nghệ Stock And Warrant Off-Balance Sheet R&D (SWORD) là gì? (hay Cổ Và Warrant Off-Cân đối kế toán R & D (SWORD) nghĩa là gì?) Định nghĩa Stock And Warrant Off-Balance Sheet R&D (SWORD) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Stock And Warrant Off-Balance Sheet R&D (SWORD) / Cổ Và Warrant Off-Cân đối kế toán R & D (SWORD). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây