Subordinate

  Subordinate là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Subordinate – Definition Subordinate – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt (Cấp) Dưới; Thứ Yếu; Phụ Thuộc; Người Dưới Quyền; Thuộc Viên 
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Subordinate là gì?

  • Subordinate là (Cấp) Dưới; Thứ Yếu; Phụ Thuộc; Người Dưới Quyền; Thuộc Viên .
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Subordinate

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Subordinate là gì? (hay (Cấp) Dưới; Thứ Yếu; Phụ Thuộc; Người Dưới Quyền; Thuộc Viên  nghĩa là gì?) Định nghĩa Subordinate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Subordinate / (Cấp) Dưới; Thứ Yếu; Phụ Thuộc; Người Dưới Quyền; Thuộc Viên . Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây