Supplies

  Supplies là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Supplies – Definition Supplies – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Đồ Cung Cấp; Vật Liệu; Khoản Cấp Kinh Phí Của Nghị Viện Cho Chính Phủ Anh 
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Supplies là gì?

  • Supplies là Đồ Cung Cấp; Vật Liệu; Khoản Cấp Kinh Phí Của Nghị Viện Cho Chính Phủ Anh .
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Supplies

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Supplies là gì? (hay Đồ Cung Cấp; Vật Liệu; Khoản Cấp Kinh Phí Của Nghị Viện Cho Chính Phủ Anh  nghĩa là gì?) Định nghĩa Supplies là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Supplies / Đồ Cung Cấp; Vật Liệu; Khoản Cấp Kinh Phí Của Nghị Viện Cho Chính Phủ Anh . Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây