Unit Cost

  Unit Cost là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Unit Cost – Definition Unit Cost – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chi phí đơn vị
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Unit Cost là gì?

  Chi phí đơn vị là tổng chi phí phát sinh của một công ty để sản xuất, lưu trữ và bán một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Chi phí đơn vị đồng nghĩa với giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng.

  • Unit Cost là Chi phí đơn vị.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Công thức – Cách tính

  Chi phí đơn vị được xác định bằng cách thêm chi phí cố định và chi phí biến đổi (là chi phí nhân công trực tiếp và chi phí nguyên vật liệu trực tiếp gộp lại với nhau), sau đó chia tổng số cho số đơn vị sản xuất.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Unit Cost nghĩa là Chi phí đơn vị.

  Các doanh nghiệp lớn có thể hạ thấp chi phí đơn vị thông qua tính kinh tế theo quy mô.

  Definition: A unit cost is a total expenditure incurred by a company to produce, store, and sell one unit of a particular product or service. Unit costs are synonymous with the cost of goods sold and the cost of sales.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Chi phí đơn vị được xác định bằng cách kết hợp chi phí biến đổi và chi phí cố định và chia cho tổng số đơn vị sản xuất.

    Variables

  Ví dụ: giả sử tổng chi phí cố định là 40.000 đô la, chi phí biến đổi là 20.000 đô la và bạn đã sản xuất 30.000 đơn vị.

  Tổng chi phí sản xuất là 40.000 đô la chi phí cố định được thêm vào chi phí biến đổi 20.000 đô la với tổng số 60.000 đô la. Chia 60.000 đô la trên 30.000 đơn vị để có được 2 đô la cho mỗi đơn vị chi phí sản xuất (40.000 + 20.000 = 60.000 / 30.000 = 2).

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Unit Cost

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Unit Cost là gì? (hay Chi phí đơn vị nghĩa là gì?) Định nghĩa Unit Cost là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unit Cost / Phí Tổn, Giá Thành Đơn Vị. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây