Weighted Average Coupon (WAC)

  Weighted Average Coupon (WAC) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Weighted Average Coupon (WAC) – Definition Weighted Average Coupon (WAC) – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Phiếu Lãi Bình Quân Trọng Số
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Weighted Average Coupon (WAC) là gì?

  Số bình quân trọng số của lãi suất phiếu lãi cơ sở của các khoản cho vay cầm cố hay các khoản cho vay khác, bảo đảm cho các chứng khoán được bảo đảm bằng cầm cố, như vào ngày phát hành, sử dụng số dư của mỗi khoản cầm cố như thừa số trọng số. Cách tính này chỉ được sử dụng khi các khoản cho vay cơ sở có các lãi suất khác nhau. WAC được tính bằng cách nhân lãi suất coupon của từng mỗi tài sản cầm cố, hoặc chứng khoán được đảm bảo bằng cầm cố với số dư còn lại, sau đó cộng xác tích số này lại và chia kết quả cho số dư còn lại.

  • Weighted Average Coupon (WAC) là Phiếu Lãi Bình Quân Trọng Số.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Weighted Average Coupon (WAC)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Weighted Average Coupon (WAC) là gì? (hay Phiếu Lãi Bình Quân Trọng Số nghĩa là gì?) Định nghĩa Weighted Average Coupon (WAC) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Weighted Average Coupon (WAC) / Phiếu Lãi Bình Quân Trọng Số. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây