ADX File

? Cách mở file .ADX? Những phần mềm mở file .ADX và sửa file lỗi. Convert N/A ADX file sang định dạng khác.

.ADX File Extension

   

File name ADX File
File Type 1Approach Index File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (12 Bình chọn)

File .ADX là file gì?

ADX là Data Files – 1Approach Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Lưu trữ thông tin chỉ mục cho một Lotus Tiếp cận cơ sở dữ liệu quan hệ

What is a ADX file?

Stores the indexing information for a Lotus Approach relational database

Cách mở .ADX file

Để mở file .ADX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADX do người dùng đóng góp.

  • DkZ Studio
  • Xion
  • Xion
  • HxD Hex Editor version
  • OpenOffice.org Base
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .ADX

File .ADX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.