Skip to content

Tìm tên File

TTY File

 • by

TTY File File TTY là gì? Cách mở file .TTY? Những phần mềm mở file .TTY và sửa file lỗi. Convert N/A TTY file sang… Read More »TTY File

Thermostat

 • by

Thermostat Định nghĩa Thermostat là gì? Thermostat là Máy điều nhiệt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Thermostat – một thuật ngữ được… Read More »Thermostat

LD2 File

 • by

LD2 File File LD2 là gì? Cách mở file .LD2? Những phần mềm mở file .LD2 và sửa file lỗi. Convert Binary LD2 file sang… Read More »LD2 File

PRESENT File

 • by

PRESENT File File PRESENT là gì? Cách mở file .PRESENT? Những phần mềm mở file .PRESENT và sửa file lỗi. Convert N/A PRESENT file sang… Read More »PRESENT File

QBO File

 • by

QBO File File QBO là gì? Cách mở file .QBO? Những phần mềm mở file .QBO và sửa file lỗi. Convert Binary QBO file sang… Read More »QBO File

TUZ File

 • by

TUZ File File TUZ là gì? Cách mở file .TUZ? Những phần mềm mở file .TUZ và sửa file lỗi. Convert N/A TUZ file sang… Read More »TUZ File

Full Stack

 • by

Full Stack Định nghĩa Full Stack là gì? Full Stack là Đầy đủ ngăn xếp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Full Stack… Read More »Full Stack

Panel bank

 • by

Panel bank Định nghĩa Panel bank là gì? Panel bank là Ngân hàng bảng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Panel bank –… Read More »Panel bank

TPU File

 • by

TPU File File TPU là gì? Cách mở file .TPU? Những phần mềm mở file .TPU và sửa file lỗi. Convert N/A TPU file sang… Read More »TPU File

Private law

 • by

Private law Định nghĩa Private law là gì? Private law là Luật riêng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Private law – một… Read More »Private law

Google AdWords

 • by

Google AdWords Định nghĩa Google AdWords là gì? Google AdWords là Google AdWords. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Google AdWords – một… Read More »Google AdWords

Accomplice

 • by

Accomplice Định nghĩa Accomplice là gì? Accomplice là Đồng lõa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accomplice – một thuật ngữ được sử… Read More »Accomplice

Pokki

 • by

Pokki Pokki là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link… Read More »Pokki

TLQ File

 • by

TLQ File File TLQ là gì? Cách mở file .TLQ? Những phần mềm mở file .TLQ và sửa file lỗi. Convert N/A TLQ file sang… Read More »TLQ File

WOLF File

 • by

WOLF File File WOLF là gì? Cách mở file .WOLF? Những phần mềm mở file .WOLF và sửa file lỗi. Convert N/A WOLF file sang… Read More »WOLF File

Guest worker

 • by

Guest worker Định nghĩa Guest worker là gì? Guest worker là Nhân viên của khách. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Guest worker… Read More »Guest worker

Discipline

 • by

Discipline Định nghĩa Discipline là gì? Discipline là Kỷ luật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Discipline – một thuật ngữ được sử… Read More »Discipline

UID File

 • by

UID File File UID là gì? Cách mở file .UID? Những phần mềm mở file .UID và sửa file lỗi. Convert N/A UID file sang… Read More »UID File

NKS File

 • by

NKS File File NKS là gì? Cách mở file .NKS? Những phần mềm mở file .NKS và sửa file lỗi. Convert Binary NKS file sang… Read More »NKS File

NDJ File

 • by

NDJ File File NDJ là gì? Cách mở file .NDJ? Những phần mềm mở file .NDJ và sửa file lỗi. Convert N/A NDJ file sang… Read More »NDJ File

XML

 • by

XML Định nghĩa XML là gì? XML là XML. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ XML – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical… Read More »XML

Mortgage fallout

 • by

Mortgage fallout Định nghĩa Mortgage fallout là gì? Mortgage fallout là Thế chấp bụi phóng xạ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mortgage… Read More »Mortgage fallout

Legal fiction

 • by

Legal fiction Định nghĩa Legal fiction là gì? Legal fiction là Tiểu thuyết hợp pháp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Legal fiction… Read More »Legal fiction

Trade out

 • by

Trade out Định nghĩa Trade out là gì? Trade out là Buôn bán ra. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Trade out –… Read More »Trade out

SMT File

 • by

SMT File File SMT là gì? Cách mở file .SMT? Những phần mềm mở file .SMT và sửa file lỗi. Convert Zip SMT file sang… Read More »SMT File

IBT File

 • by

IBT File File IBT là gì? Cách mở file .IBT? Những phần mềm mở file .IBT và sửa file lỗi. Convert Binary IBT file sang… Read More »IBT File

Zoopraxiscope

 • by

Zoopraxiscope Định nghĩa Zoopraxiscope là gì? Zoopraxiscope là Zoopraxiscope. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Zoopraxiscope – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology… Read More »Zoopraxiscope

Binder

 • by

Binder Định nghĩa Binder là gì? Binder là Chất kết dính. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Binder – một thuật ngữ thuộc… Read More »Binder

GRIB2 File

 • by

GRIB2 File File GRIB2 là gì? Cách mở file .GRIB2? Những phần mềm mở file .GRIB2 và sửa file lỗi. Convert Binary GRIB2 file sang… Read More »GRIB2 File

SCL File

 • by

SCL File File SCL là gì? Cách mở file .SCL? Những phần mềm mở file .SCL và sửa file lỗi. Convert N/A SCL file sang… Read More »SCL File

Handicap

 • by

Handicap Định nghĩa Handicap là gì? Handicap là Người tàn tật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Handicap – một thuật ngữ được… Read More »Handicap

INSP File

 • by

INSP File File INSP là gì? Cách mở file .INSP? Những phần mềm mở file .INSP và sửa file lỗi. Convert N/A INSP file sang… Read More »INSP File

Open system

 • by

Open system Định nghĩa Open system là gì? Open system là Hệ thống mở. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Open system –… Read More »Open system

Criminal case

 • by

Criminal case Định nghĩa Criminal case là gì? Criminal case là Vụ án hình sự. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Criminal case… Read More »Criminal case

VP File

 • by

VP File File VP là gì? Cách mở file .VP? Những phần mềm mở file .VP và sửa file lỗi. Convert Binary VP file sang… Read More »VP File

Bitrate

 • by

Bitrate Định nghĩa Bitrate là gì? Bitrate là bitrate. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bitrate – một thuật ngữ thuộc nhóm Bits… Read More »Bitrate

Process design

 • by

Process design Định nghĩa Process design là gì? Process design là Quá trình thiết kế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Process design… Read More »Process design

Z-Wave

 • by

Z-Wave Định nghĩa Z-Wave là gì? Z-Wave là Z-Wave. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Z-Wave – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology… Read More »Z-Wave

ALG File

 • by

ALG File File ALG là gì? Cách mở file .ALG? Những phần mềm mở file .ALG và sửa file lỗi. Convert XML ALG file sang… Read More »ALG File

Supernet

 • by

Supernet Định nghĩa Supernet là gì? Supernet là Supernet. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Supernet – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology… Read More »Supernet

ABC File

 • by

ABC File File ABC là gì? Cách mở file .ABC? Những phần mềm mở file .ABC và sửa file lỗi. Convert Binary ABC file sang… Read More »ABC File

Onion Routing

 • by

Onion Routing Định nghĩa Onion Routing là gì? Onion Routing là Onion Routing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Onion Routing – một… Read More »Onion Routing

12P File

 • by

12P File File 12P là gì? Cách mở file .12P? Những phần mềm mở file .12P và sửa file lỗi. Convert N/A 12P file sang… Read More »12P File

EPP File

 • by

EPP File File EPP là gì? Cách mở file .EPP? Những phần mềm mở file .EPP và sửa file lỗi. Convert N/A EPP file sang… Read More »EPP File

Windows Azure

 • by

Windows Azure Định nghĩa Windows Azure là gì? Windows Azure là Windows Azure. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Windows Azure – một… Read More »Windows Azure

Buildup approach

 • by

Buildup approach Định nghĩa Buildup approach là gì? Buildup approach là Cách tiếp cận tích tụ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Buildup… Read More »Buildup approach

Megaupload

 • by

Megaupload Định nghĩa Megaupload là gì? Megaupload là Megaupload. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Megaupload – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology… Read More »Megaupload

NHF File

 • by

NHF File File NHF là gì? Cách mở file .NHF? Những phần mềm mở file .NHF và sửa file lỗi. Convert N/A NHF file sang… Read More »NHF File

OPC File

 • by

OPC File File OPC là gì? Cách mở file .OPC? Những phần mềm mở file .OPC và sửa file lỗi. Convert N/A OPC file sang… Read More »OPC File

Debit card

 • by

Debit card Định nghĩa Debit card là gì? Debit card là Thẻ ghi nợ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Debit card –… Read More »Debit card

Balabolka

 • by

Balabolka Balabolka là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link… Read More »Balabolka

TCP/IP

 • by

TCP/IP Định nghĩa TCP/IP là gì? TCP/IP là TCP / IP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ TCP/IP – một thuật ngữ thuộc… Read More »TCP/IP

BGM File

 • by

BGM File File BGM là gì? Cách mở file .BGM? Những phần mềm mở file .BGM và sửa file lỗi. Convert N/A BGM file sang… Read More »BGM File

Swear Filter

 • by

Swear Filter Định nghĩa Swear Filter là gì? Swear Filter là Thề Lọc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Swear Filter – một… Read More »Swear Filter

Code Signing

 • by

Code Signing Định nghĩa Code Signing là gì? Code Signing là Mã Ký. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Code Signing – một… Read More »Code Signing

Search Box

 • by

Search Box Định nghĩa Search Box là gì? Search Box là Hộp tìm kiếm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Search Box –… Read More »Search Box

IFL File

 • by

IFL File File IFL là gì? Cách mở file .IFL? Những phần mềm mở file .IFL và sửa file lỗi. Convert Text IFL file sang… Read More »IFL File

Exhibit

 • by

Exhibit Định nghĩa Exhibit là gì? Exhibit là Tang vật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Exhibit – một thuật ngữ được sử… Read More »Exhibit

SPLIT File

 • by

SPLIT File File SPLIT là gì? Cách mở file .SPLIT? Những phần mềm mở file .SPLIT và sửa file lỗi. Convert N/A SPLIT file sang… Read More »SPLIT File

LEQ File

 • by

LEQ File File LEQ là gì? Cách mở file .LEQ? Những phần mềm mở file .LEQ và sửa file lỗi. Convert N/A LEQ file sang… Read More »LEQ File

Mountain Lion

 • by

Mountain Lion Định nghĩa Mountain Lion là gì? Mountain Lion là Sư tử núi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mountain Lion –… Read More »Mountain Lion

607 File

 • by

607 File File 607 là gì? Cách mở file .607? Những phần mềm mở file .607 và sửa file lỗi. Convert N/A 607 file sang… Read More »607 File

AB File

 • by

AB File File AB là gì? Cách mở file .AB? Những phần mềm mở file .AB và sửa file lỗi. Convert Binary AB file sang… Read More »AB File

ZS3 File

 • by

ZS3 File File ZS3 là gì? Cách mở file .ZS3? Những phần mềm mở file .ZS3 và sửa file lỗi. Convert Binary ZS3 file sang… Read More »ZS3 File

GLKSAVE File

 • by

GLKSAVE File File GLKSAVE là gì? Cách mở file .GLKSAVE? Những phần mềm mở file .GLKSAVE và sửa file lỗi. Convert N/A GLKSAVE file sang… Read More »GLKSAVE File

ODM File

 • by

ODM File File ODM là gì? Cách mở file .ODM? Những phần mềm mở file .ODM và sửa file lỗi. Convert N/A ODM file sang… Read More »ODM File

NFS File

 • by

NFS File File NFS là gì? Cách mở file .NFS? Những phần mềm mở file .NFS và sửa file lỗi. Convert N/A NFS file sang… Read More »NFS File

XUS File

 • by

XUS File File XUS là gì? Cách mở file .XUS? Những phần mềm mở file .XUS và sửa file lỗi. Convert N/A XUS file sang… Read More »XUS File

SQLITE3 File

 • by

SQLITE3 File File SQLITE3 là gì? Cách mở file .SQLITE3? Những phần mềm mở file .SQLITE3 và sửa file lỗi. Convert Binary SQLITE3 file sang… Read More »SQLITE3 File

HOATIEU File

 • by

HOATIEU File File HOATIEU là gì? Cách mở file .HOATIEU? Những phần mềm mở file .HOATIEU và sửa file lỗi. Convert N/A HOATIEU file sang… Read More »HOATIEU File

Patriot Act

 • by

Patriot Act Định nghĩa Patriot Act là gì? Patriot Act là Đạo luật Patriot. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Patriot Act –… Read More »Patriot Act

GREY File

 • by

GREY File File GREY là gì? Cách mở file .GREY? Những phần mềm mở file .GREY và sửa file lỗi. Convert N/A GREY file sang… Read More »GREY File

Poka-Yoke

 • by

Poka-Yoke Định nghĩa Poka-Yoke là gì? Poka-Yoke là Poka-Yoke. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Poka-Yoke – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology… Read More »Poka-Yoke

Product sample

 • by

Product sample Định nghĩa Product sample là gì? Product sample là Mẫu sản phẩm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Product sample –… Read More »Product sample

APX File

 • by

APX File File APX là gì? Cách mở file .APX? Những phần mềm mở file .APX và sửa file lỗi. Convert Binary APX file sang… Read More »APX File

Ampere (A)

 • by

Ampere (A) Định nghĩa Ampere (A) là gì? Ampere (A) là Ampe (A). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ampere (A) – một… Read More »Ampere (A)

eMule

 • by

eMule eMule là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link… Read More »eMule