APKG File

? Cách mở file .APKG? Những phần mềm mở file .APKG và sửa file lỗi. Convert Text APKG file sang định dạng khác.

.APKG File Extension

   

File name APKG File
File Type Exported Anki Flashcard Deck
Nhà phát triển Damien Elmes
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (277 Bình chọn)

File .APKG là file gì?

APKG là Text Files – Exported Anki Flashcard Deck, dưới định dạng Text được phát triển bởi Damien Elmes.

Tuỳ chỉnh boong của Flashcards xuất khẩu từ Anki, một chương trình Flashcard được thiết kế để giúp người dùng tìm hiểu thông qua sự lặp lại khoảng cách đều nhau; chứa dữ liệu HTML được sử dụng để trình bày thẻ cũng như văn bản, hình ảnh và âm thanh.

What is a APKG file?

Custom deck of flashcards exported from Anki, a flashcard program designed to help users learn through spaced repetition; contains HTML data used for card presentation as well as text, images, and sounds.

Cách mở .APKG file

Để mở file .APKG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APKG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APKG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APKG do người dùng đóng góp.

  • AnkiWeb
  • Anki
  • Anki

Chuyển đổi file .APKG

File .APKG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.