Apple Safari

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Apple Safari – Apple

Phần mềm Apple Safari

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version 12 (cập nhật 3/7/2019)
Nhà phát triển Apple
Hệ điều hành MAC
Giấy phép Bundled
Nhóm phần mềm Internet
Đánh giá 2.1 ★ (151 Bình chọn)

Apple Safari là phần mềm gì?

Apple Safari là phần mềm cho hệ điều hành MAC, thuộc nhóm phần mềm Internet được phát triển bởi Apple. Phiên bản mới nhất của Apple Safari là Version 12 (cập nhật 3/7/2019)

Apple Safari là một trình duyệt web được phát triển bởi Apple và trình duyệt mặc định cho hệ điều hành MacOS (OS X) và iOS. Nó được phát triển cho Windows cho đến khi phiên bản 5.1.7 nhưng sau đó ngưng.

What is Apple Safari?

Apple Safari is a web browser developed by Apple and the default browser for macOS (OS X) and iOS operating systems. It was developed for Windows until version 5.1.7 but then discontinued.

Các loại file được mở bởi Apple Safari

File ban đầu được hỗ trợ: .WEBARCHIVE – Safari Web Archive

Các định dạng file file khác phần mềm Apple Safari có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Apple Safari

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg