Articulate Engage

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Articulate Engage – NA

Phần mềm Articulate Engage

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Articulate Engage là phần mềm gì?

Articulate Engage là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Articulate Engage là Version NA (cập nhật NA)

Các phần mềm Articulate Tham gia nhằm mục đích cho phép người dùng tạo ra tương tác đa phương tiện điện tử các khóa học cho mục đích e-learning. Có rất nhiều mẫu thiết kế tương tác cài đặt sẵn vào chương trình, từ thiết kế accordion kiểu để sơ đồ vòng tròn đó giúp giải thích cấu trúc phân cấp. Chat hoặc mô phỏng kịch bản có thể được tạo ra để tạo điều kiện học tập thử nghiệm, và tour du lịch hướng dẫn hình ảnh có thể xảy ra, cũng như các phương tiện truyền thông các tour du lịch, hình ảnh được dán nhãn, nhiều màn hình lựa chọn và hình ảnh theo thẻ displays.The phần mềm rất dễ sử dụng như tạo tất nhiên là dựa theo mẫu. Người sử dụng chọn một mẫu hoặc thiết kế, được trình bày với một biểu mẫu nhanh cho nội dung quan trọng trong việc thiết kế khóa học, sau đó cần phải chỉ đơn giản là đầu vào nội dung đó và để cho các chương trình xử lý thế hệ nhiên cho anh ta. Người dùng cũng được để chọn các tùy chọn phát lại. Ví dụ, việc lựa chọn tương tác sẽ cho phép người học cuối cùng sử dụng khóa học để đi qua module hoặc các bộ phận của khóa học như ông thấy phù hợp. Chọn tùy chọn khác, tuyến tính, cho phép anh ta buộc người sử dụng để quan sát trình tự, ông đã thiết lập trước khi trải qua khóa học. Người sử dụng cũng có tùy chọn để xuất bản với bất kỳ số định dạng, bao gồm cả HTML5 và các định dạng di động.

  OSI Protocols

What is Articulate Engage?

The Articulate Engage software is intended to let users create interactive multimedia e-courses for e-learning purposes. There are multiple interactive design templates preloaded into the program, from accordion-style designs to circle diagrams that help explain hierarchical structures. Chat or scenario simulations can be created to facilitate trial learning, and guided image tours are possible, as are media tours, labeled images, multiple choice displays and tabbed image displays.The software is easy to use as course creation is form-based. The user selects a template or design, is presented with a quick form for key content in the course design, then needs to simply input that content and let the program handle the course generation for him. The user also gets to select the playback options. For instance, selecting interactive will allow the eventual learner using the course to go through modules or parts of the course as he sees fit. Selecting another option, linear, lets him compel users to observe the order he has set in advance while going through the course. Users also have the option to publish to any of several formats, including HTML5 and Mobile formats.

Các loại file được mở bởi Articulate Engage

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Articulate Engage có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) INTR

Download Articulate Engage

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg