AVS File

? Cách mở file .AVS? Những phần mềm mở file .AVS và sửa file lỗi. Convert N/A AVS file sang định dạng khác.

.AVS File Extension

   

File name AVS File
File Type 1AVS Preset File
Nhà phát triển Nullsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (12 Bình chọn)

File .AVS là file gì?

AVS là Settings Files – 1AVS Preset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nullsoft.

Cấu hình tập tin được sử dụng bởi nâng cao Visualization Studio (AVS), một visualizer âm thanh cho Winamp; chứa các thiết lập cho hình ảnh động được tạo ra dựa trên âm nhạc được chơi trong Winamp.

What is a AVS file?

Configuration file used by Advanced Visualization Studio (AVS), an audio visualizer for Winamp; contains settings for animations that are created based on the music played within Winamp.

Cách mở .AVS file

Để mở file .AVS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AVS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AVS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AVS do người dùng đóng góp.

  • Any Video Converter
  • ImageMagick
  • ImageMagick
  • SyncUP
  • adrenalin
  • OpenSubtitlesPlayer
  • OpenSubtitlesPlayer

Chuyển đổi file .AVS

File .AVS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.