DMO File

? Cách mở file .DMO? Những phần mềm mở file .DMO và sửa file lỗi. Convert N/A DMO file sang định dạng khác.

.DMO File Extension

   

File name DMO File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DMO là file gì?

DMO là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DMO file

Để mở file .DMO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DMO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DMO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DMO do người dùng đóng góp.

  • Miro
  • Movienizer
  • Movienizer
  • Free Download Manager
  • dBASE SE
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .DMO

File .DMO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.