GRIB2 File

? Cách mở file .GRIB2? Những phần mềm mở file .GRIB2 và sửa file lỗi. Convert Binary GRIB2 file sang định dạng khác.

.GRIB2 File Extension

   

File name GRIB2 File
File Type GRIB2 Meteorological Data File
Nhà phát triển World Meteorological Organization
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GRIB2 là file gì?

GRIB2 là Data Files – GRIB2 Meteorological Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi World Meteorological Organization.

Một tập tin GRIB2 là một tập tin nhị phân được lưu trong định dạng Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO). Nó chứa chấn chia vạch dữ liệu khí tượng và được sử dụng bởi các trung tâm thuỷ văn để lĩnh vực lưu trữ và trao đổi chấn chia vạch.

What is a GRIB2 file?

A GRIB2 file is a binary file saved in the World Meteorological Organization (WMO) format. It contains gridded meteorological data and is used by meterological centers to store and exchange gridded fields.

Cách mở .GRIB2 file

Để mở file .GRIB2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GRIB2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GRIB2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GRIB2 do người dùng đóng góp.

  • wgrib2
  • GrADS
  • GrADS
  • zyGrib

Chuyển đổi file .GRIB2

File .GRIB2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.