KMF File

? Cách mở file .KMF? Những phần mềm mở file .KMF và sửa file lỗi. Convert N/A KMF file sang định dạng khác.

.KMF File Extension

   

File name KMF File
File Type Everyone Piano Keyboard Map File
Nhà phát triển Everyone Piano
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .KMF là file gì?

KMF là Settings Files – Everyone Piano Keyboard Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Everyone Piano.

tập tin Một KMF chứa một cấu hình bàn phím tạo ra bởi tất cả mọi người Piano, một chương trình giảng dạy piano. Nó lưu trữ bản đồ của một bàn phím và các chức năng kết hợp với các phím. file KMF cho phép người dùng tạo ra các cấu hình bàn phím tùy chỉnh có thể được chia sẻ và tải bởi người dùng Mọi người Piano khác.

What is a KMF file?

A KMF file contains a keyboard configuration created by Everyone Piano, a piano teaching program. It stores a map of a keyboard and the functions associated with the keys. KMF files allow users to create custom keyboard configurations that can be shared with and loaded by other Everyone Piano users.

Cách mở .KMF file

Để mở file .KMF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KMF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KMF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KMF do người dùng đóng góp.

  • Everyone Piano

Chuyển đổi file .KMF

File .KMF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.