MBR File

? Cách mở file .MBR? Những phần mềm mở file .MBR và sửa file lỗi. Convert Binary MBR file sang định dạng khác.

.MBR File Extension

   

File name MBR File
File Type 1Master Boot Record File
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (15 Bình chọn)

File .MBR là file gì?

MBR là System Files – 1Master Boot Record File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin hệ thống được sử dụng bởi hệ điều hành Linux; chứa các bản ghi master boot, được sử dụng để khởi động, hoặc bootstrap, hệ điều hành; sử dụng để lưu hoặc phân phối dữ liệu MBR.

What is a MBR file?

System file used by Linux operating systems; contains the master boot record, which is used to startup, or bootstrap, the operating system; used for saving or distributing the MBR data.

Cách mở .MBR file

Để mở file .MBR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MBR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MBR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MBR do người dùng đóng góp.

  • PowerArchiver
  • EasyBCD
  • EasyBCD
  • Free Zip Opener
  • progeCAD Professional English
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .MBR

File .MBR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.