SMT File

? Cách mở file .SMT? Những phần mềm mở file .SMT và sửa file lỗi. Convert Zip SMT file sang định dạng khác.

.SMT File Extension

   

File name SMT File
File Type Samsung Theme File
Nhà phát triển Samsung
Phân loại Settings Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.2 ★ (10 Bình chọn)

File .SMT là file gì?

SMT là Settings Files – Samsung Theme File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Samsung.

Điện thoại di động thiết bị chủ đề tập tin được sử dụng bởi nhiều điện thoại di động Samsung mô hình; bao gồm đồ họa (file .QMG) cho hình nền, các nút, và các mặt hàng giao diện người dùng khác; cũng bao gồm một tập tin XML định nghĩa chế độ hiển thị khác nhau cho các chủ đề; lưu trong định dạng ZIP nén.

What is a SMT file?

Mobile device theme file used by various Samsung mobile phones models; includes graphics (.QMG files) for the background image, buttons, and other user interface items; also includes an XML file that defines the different screen layouts for the theme; saved in the compressed .ZIP format.

Cách mở .SMT file

Để mở file .SMT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMT do người dùng đóng góp.

  • Samsung Theme Designer
  • Photo Gallery
  • Photo Gallery
  • ProSama Application
  • Smart Tax Return
  • Librus Ocena Opisowa
  • Librus Ocena Opisowa

Chuyển đổi file .SMT

File .SMT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.