TeamViewer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download TeamViewer – NA

Phần mềm TeamViewer

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

TeamViewer là phần mềm gì?

TeamViewer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của TeamViewer là Version NA (cập nhật NA)

TeamViewer là một trong những hàng đầu điều khiển từ xa và phần mềm chia sẻ máy tính để bàn trên thế giới, với các phiên bản hỗ trợ nền tảng phần mềm Windows, Mac OS, Linux, và iOS, hệ điều hành Android. Chương trình này là độc quyền (được phát triển bởi TeamViewer GmbH, mà là một công ty phần mềm Đức thành lập năm 2005), mặc dù nó là miễn phí để sử dụng cá nhân. TeamViewer là chủ yếu được sử dụng bởi các đại lý hỗ trợ kỹ thuật từ các công ty công nghệ hoặc các nhân viên hỗ trợ khách hàng của nhà sản xuất PC đang cần thiết để hướng dẫn khách hàng với một bước-by-step trình diễn như thế nào để sửa chữa vấn đề của họ.

What is TeamViewer?

TeamViewer is one of the leading remote control and desktop sharing software in the world, with versions supporting Windows based platforms, Mac OS, Linux, and iOS, Android operating systems. The program is proprietary (developed by TeamViewer GmbH, which is a German software company established in 2005), although it is free for personal usage. TeamViewer is mostly used by tech support agents from tech companies or the customer support staff of PC manufacturers who are required to guide the customer with a step-by-step demonstration of how to fix their problems.

Các loại file được mở bởi TeamViewer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm TeamViewer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) TVCTVS

Download TeamViewer

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg