Total fixed cost

Định nghĩa Total fixed cost là gì?

Total fixed costTổng chi phí cố định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Total fixed cost – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tổng tổng chi phí mà vẫn không đổi cho một doanh nghiệp mặc dù thay đổi sản lượng sản xuất của nó. Một doanh nghiệp có tổng mức chi phí cố định tương đối cao có thể bị cám dỗ để tham gia vào hoạt động giá cắt cổ họng từ năm sản xuất thêm thu nhập có xu hướng liên quan đến chi phí tương đối ít bổ sung.

Definition – What does Total fixed cost mean

The overall sum of expenses that stays constant for a business even though its production output changes. A business that has a relatively high total fixed cost level might be tempted to participate in cut throat pricing practices since producing more revenue tends to involve relatively less additional costs.

Source: ? Business Dictionary