VDA File

? Cách mở file .VDA? Những phần mềm mở file .VDA và sửa file lỗi. Convert Binary VDA file sang định dạng khác.

.VDA File Extension

   

File name VDA File
File Type Targa Bitmap Image File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .VDA là file gì?

VDA là Raster Image Files – Targa Bitmap Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

ở định dạng Targa Truevision hình ảnh raster; dữ liệu hình ảnh các cửa hàng sử dụng 1 đến 32 bit cho mỗi pixel, với 24 bit có thể cho dữ liệu RGB và 8 bit cho alpha (opacity) kênh.

What is a VDA file?

Raster image formatted in the Targa Truevision format; stores image data using 1 to 32 bits per pixel, with 24 bits possible for the RGB data and 8 bits for the alpha (opacity)channel.

Cách mở .VDA file

Để mở file .VDA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VDA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VDA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VDA do người dùng đóng góp.

  • fCoder Group Image Converter Plus
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop Elements 2020
  • Adobe Illustrator 2020
  • ACD Systems Canvas X 2019
  • ACD Systems Canvas X 2019

Chuyển đổi file .VDA

File .VDA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.