VMF File

? Cách mở file .VMF? Những phần mềm mở file .VMF và sửa file lỗi. Convert XML VMF file sang định dạng khác.

.VMF File Extension

   

File name VMF File
File Type 1Valve Map File
Nhà phát triển Valve
Phân loại Game Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.4 ★ (28 Bình chọn)

File .VMF là file gì?

VMF là Game Files – 1Valve Map File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Valve.

mức độ trò chơi hoặc tập tin bản đồ được tạo ra với phiên bản Van Hammer biên tập 4 hay muộn; sử dụng để tạo độ tùy chỉnh cho Half-Life, một trò chơi bắn súng ngôi thứ nhất; cửa hàng cấp thông tin trong một định dạng XML kiểu.

What is a VMF file?

Game level or map file created with the Valve Hammer Editor version 4 or later; used for creating custom levels for Half-Life, a first-person shooter game; stores level information in an XML-style format.

Cách mở .VMF file

Để mở file .VMF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VMF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VMF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VMF do người dùng đóng góp.

  • QuArK
  • Valve Hammer Editor
  • Valve Hammer Editor
  • Corel Ventura
  • Vensim PLE
  • Vensim family of products
  • Vensim family of products

Chuyển đổi file .VMF

File .VMF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.