Annual General Meeting (AGM)

  Annual General Meeting (AGM) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Annual General Meeting (AGM) – Definition Annual General Meeting (AGM) – Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Đại hội thường niên (AGM)
  Chủ đề Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh
  Ký hiệu/viết tắt AGM

  Định nghĩa – Khái niệm

  Annual General Meeting (AGM) là gì?

  Một cuộc họp thường niên (AGM) là một cuộc họp của thành viên chung của một tổ chức. Các tổ chức này bao gồm các hiệp hội thành viên và các công ty có cổ đông. Các cuộc họp này có thể được yêu cầu bởi luật pháp hoặc hiến pháp, điều lệ hoặc theo luật điều chỉnh cơ quan. Các cuộc họp được tổ chức để tiến hành kinh doanh thay mặt cho tổ chức hoặc công ty.

   

   

  • Annual General Meeting (AGM) là Đại hội thường niên (AGM).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Annual General Meeting (AGM) nghĩa là Đại hội thường niên (AGM).

  Một tổ chức có thể tiến hành kinh doanh tại cuộc họp thường niên. Doanh nghiệp có thể bao gồm bầu một ban giám đốc, đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến tổ chức và thông báo cho các thành viên về các hoạt động trước đây và trong tương lai. Tại cuộc họp này, các cổ đông và đối tác có thể nhận được các bản sao tài khoản của công ty, xem xét thông tin tài chính trong năm qua và hỏi bất kỳ câu hỏi nào về các hướng mà doanh nghiệp sẽ thực hiện trong tương lai.

   

  Definition: An annual general meeting (AGM, also known as the annual meeting) is a meeting of the general membership of an organization. These organizations include membership associations and companies with shareholders. These meetings may be required by law or by the constitution, charter, or by-laws governing the body. The meetings are held to conduct business on behalf of the organization or company.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Annual General Meeting (AGM)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh Annual General Meeting (AGM) là gì? (hay Đại hội thường niên (AGM) nghĩa là gì?) Định nghĩa Annual General Meeting (AGM) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Annual General Meeting (AGM) / Đại hội thường niên (AGM). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây