Explore The Market (To)

  Explore The Market (To) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Explore The Market (To) – Definition Explore The Market (To) – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thăm Dò Thị Trường
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Explore The Market (To) là gì?

  Khám phá thị trường là phân tích nhu cầu thị trường đối với một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể. Nó phân tích các hoạt động trên thị trường liên quan đến các ảnh hưởng như vị trí, nhu cầu và cạnh tranh có thể ảnh hưởng hay không thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản.

  • Explore The Market (To) là Thăm Dò Thị Trường.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Explore The Market (To) nghĩa là Thăm Dò Thị Trường.

  Khám phá thị trường là một nỗ lực có tổ chức nhằm thu thập thông tin về thị trường và khách hàng mục tiêu: Biết về họ, bắt đầu từ việc họ là ai. Nó là một thành phần rất quan trọng của chiến lược kinh doanh và là nhân tố chính để duy trì khả năng cạnh tranh. Khám phá thị trường giúp xác định và phân tích nhu cầu của thị trường, quy mô thị trường và sự cạnh tranh. Các kỹ thuật của nó gồm cả các kỹ thuật định tính như nhóm tập trung, phỏng vấn sâu và dân tộc học, cũng như các kỹ thuật định lượng như khảo sát khách hàng và phân tích dữ liệu thứ cấp.

  Definition: Explore the market is a study that analyzes market demand for a particular product or service. It analyses the activities in a market in regard to such influences as location, demand, and competition which may or may not affect the value of property.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Explore The Market (To)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Explore The Market (To) là gì? (hay Thăm Dò Thị Trường nghĩa là gì?) Định nghĩa Explore The Market (To) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Explore The Market (To) / Thăm Dò Thị Trường. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây