General Accepted Accounting Principles (GAAP)

  General Accepted Accounting Principles (GAAP) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng General Accepted Accounting Principles (GAAP) – Definition General Accepted Accounting Principles (GAAP) – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Các Nguyên Tắc Kế Toán Chấp Nhận Chung
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  General Accepted Accounting Principles (GAAP) là gì?

  Là những nguyên tắc và những thông lệ kế toán được chấp nhận trong thực tiễn khi chuẩn bị các báo cáo tài chính. Cơ quan tiêu chuẩn kế toán tài chính (FASB), một tổ chức tự điều hành độc lập là nguồn gốc ban đầu của những nguyên tắc kế toán được tuân thủ bởi các kiểm toán viên và kế toán viên. Mục tiêu của những nguyên tắc kế tonas GAAP là tạo tính thống nhất cho các báo cáo tài chính.

  • General Accepted Accounting Principles (GAAP) là Các Nguyên Tắc Kế Toán Chấp Nhận Chung.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan General Accepted Accounting Principles (GAAP)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế General Accepted Accounting Principles (GAAP) là gì? (hay Các Nguyên Tắc Kế Toán Chấp Nhận Chung nghĩa là gì?) Định nghĩa General Accepted Accounting Principles (GAAP) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng General Accepted Accounting Principles (GAAP) / Các Nguyên Tắc Kế Toán Chấp Nhận Chung. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

    Real Sector
  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây