Office of Thrift Supervision (OTS)

  Office of Thrift Supervision (OTS) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Office of Thrift Supervision (OTS) – Definition Office of Thrift Supervision (OTS) – Luật SEC & cơ quan quản lý

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Office of Thrift Supervision (OTS)
  Chủ đề Luật SEC & cơ quan quản lý

  Định nghĩa – Khái niệm

  Office of Thrift Supervision (OTS) là gì?

  Các Office of Thrift Supervision là một cơ quan thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ không phải chịu trách nhiệm về việc ban hành và thực thi các quy định về tiết kiệm của quốc gia và ngành công nghiệp cho vay. Trong năm 2011, OTS được sáp nhập với các cơ quan khác như Văn phòng Kiểm soát tiền tệ, Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang (FDIC), Hội đồng quản trị dự trữ liên bang thống đốc, và Cục Bảo vệ tài chính tiêu dùng (CFPB).

  • Office of Thrift Supervision (OTS) là Office of Thrift Supervision (OTS).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Luật SEC & cơ quan quản lý.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Office of Thrift Supervision (OTS)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Luật SEC & cơ quan quản lý Office of Thrift Supervision (OTS) là gì? (hay Office of Thrift Supervision (OTS) nghĩa là gì?) Định nghĩa Office of Thrift Supervision (OTS) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Office of Thrift Supervision (OTS) / Office of Thrift Supervision (OTS). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây