On-The-Spot Audit

  On-The-Spot Audit là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng On-The-Spot Audit – Definition On-The-Spot Audit – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thẩm Tra Tại Chỗ, Thực Địa, Kiểm Toán Tại Chỗ
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  On-The-Spot Audit là gì?

  • On-The-Spot Audit là Thẩm Tra Tại Chỗ, Thực Địa, Kiểm Toán Tại Chỗ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan On-The-Spot Audit

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế On-The-Spot Audit là gì? (hay Thẩm Tra Tại Chỗ, Thực Địa, Kiểm Toán Tại Chỗ nghĩa là gì?) Định nghĩa On-The-Spot Audit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng On-The-Spot Audit / Thẩm Tra Tại Chỗ, Thực Địa, Kiểm Toán Tại Chỗ. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây