Person In Charge

  Person In Charge là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Person In Charge – Definition Person In Charge – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Người Phụ Trách
  Chủ đề Kinh tế
  Ký hiệu/viết tắt PIC

  Định nghĩa – Khái niệm

  Person In Charge là gì?

  Người phụ trách (PIC) có nghĩa là người trên mỗi MOU mà tất cả các nhân viên chịu trách nhiệm trong trường hợp khẩn cấp. Người này nên được chỉ định bằng văn bản bởi chủ sở hữu hoặc nhà điều hành MOU. PIC có thể là Master hoặc OIM.

  • Person In Charge là Người Phụ Trách.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Person In Charge nghĩa là Người Phụ Trách.

  Một người phụ trách về cơ bản là người kiểm soát. Đó không chỉ là việc hoàn thành nghĩa vụ mà còn chịu trách nhiệm liên quan đến việc đảm nhận vai trò của một nhà lãnh đạo và đưa ra các quyết định quan trọng.

  Definition: Person in charge (PIC) means the person on each MOU to whom all personnel are responsible in an emergency. This person should be designated in writing (with title) by the owner or operator of the MOU. The PIC may be the Master or OIM.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Person In Charge

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Person In Charge là gì? (hay Người Phụ Trách nghĩa là gì?) Định nghĩa Person In Charge là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Person In Charge / Người Phụ Trách. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây