Production Credit Association (PCA)

  Production Credit Association (PCA) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Production Credit Association (PCA) – Definition Production Credit Association (PCA) – Kinh tế Chính phủ & Chính sách

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hiệp hội Tín dụng sản xuất (PCA)
  Chủ đề Kinh tế Chính phủ & Chính sách

  Định nghĩa – Khái niệm

  Production Credit Association (PCA) là gì?

  Một Hiệp hội Tín dụng sản xuất (PCA) là một thực thể liên bang tạo ra thông qua Đạo luật tín dụng nông nghiệp năm 1933 để cung cấp ngắn hạn và trung hạn tín dụng cho nông dân, chủ trang trại, và cư dân nông thôn. Tín dụng đã được mở rộng để người nhận có thể mua nhà ở, thực hiện các hoạt động tiếp thị, thiết bị nông nghiệp mua và chăn nuôi, và hoạt động kinh tế trang trại liên quan đến. Vào thời điểm đó, tín dụng là một trong hai không có sẵn hoặc đã có sẵn chỉ với lãi suất quá cao vì cuộc Đại suy thoái. Đất nông nghiệp và hàng hóa là không đáng càng nhiều, và các ngân hàng đã có nhiều khoản vay nông nghiệp trên sổ sách của họ.

  • Production Credit Association (PCA) là Hiệp hội Tín dụng sản xuất (PCA).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế Chính phủ & Chính sách.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Production Credit Association (PCA)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Chính phủ & Chính sách Production Credit Association (PCA) là gì? (hay Hiệp hội Tín dụng sản xuất (PCA) nghĩa là gì?) Định nghĩa Production Credit Association (PCA) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Production Credit Association (PCA) / Hiệp hội Tín dụng sản xuất (PCA). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây