Quality Control Chart

  Quality Control Chart là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Quality Control Chart – Definition Quality Control Chart – Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chart Quản lý chất lượng
  Chủ đề Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Định nghĩa – Khái niệm

  Quality Control Chart là gì?

  Một biểu đồ kiểm soát chất lượng là một hình ảnh mô tả cho dù sản phẩm hoặc quy trình lấy mẫu được đáp ứng thông số kỹ thuật dự định của họ, và nếu không, mức độ mà họ thay đổi từ những chi tiết kỹ thuật. Khi mỗi biểu đồ phân tích một thuộc tính cụ thể của sản phẩm nó được gọi là một biểu đồ đơn biến.

  • Quality Control Chart là Chart Quản lý chất lượng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Quality Control Chart

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh Quality Control Chart là gì? (hay Chart Quản lý chất lượng nghĩa là gì?) Định nghĩa Quality Control Chart là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Quality Control Chart / Chart Quản lý chất lượng. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

    Jurisprudence
  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây