Reconstruction Finance Corporation (RFC)

  Reconstruction Finance Corporation (RFC) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Reconstruction Finance Corporation (RFC) – Definition Reconstruction Finance Corporation (RFC) – Kinh tế Chính phủ & Chính sách

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tổng công ty Tài chính Tái thiết (RFC)
  Chủ đề Kinh tế Chính phủ & Chính sách

  Định nghĩa – Khái niệm

  Reconstruction Finance Corporation (RFC) là gì?

  • Reconstruction Finance Corporation (RFC) là Tổng công ty Tài chính Tái thiết (RFC).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế Chính phủ & Chính sách.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Reconstruction Finance Corporation (RFC)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Chính phủ & Chính sách Reconstruction Finance Corporation (RFC) là gì? (hay Tổng công ty Tài chính Tái thiết (RFC) nghĩa là gì?) Định nghĩa Reconstruction Finance Corporation (RFC) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Reconstruction Finance Corporation (RFC) / Tổng công ty Tài chính Tái thiết (RFC). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục