Securities And Exchange Commission

  Securities And Exchange Commission là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Securities And Exchange Commission – Definition Securities And Exchange Commission – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt [Mỹ] Ủy Ban Giao Dịch Chứng Khoán; Ủy Ban Quản Lý Chứng Khoán
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Securities And Exchange Commission là gì?

  • Securities And Exchange Commission là [Mỹ] Ủy Ban Giao Dịch Chứng Khoán; Ủy Ban Quản Lý Chứng Khoán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Securities And Exchange Commission

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Securities And Exchange Commission là gì? (hay [Mỹ] Ủy Ban Giao Dịch Chứng Khoán; Ủy Ban Quản Lý Chứng Khoán nghĩa là gì?) Định nghĩa Securities And Exchange Commission là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Securities And Exchange Commission / [Mỹ] Ủy Ban Giao Dịch Chứng Khoán; Ủy Ban Quản Lý Chứng Khoán. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục