Statement

  Statement là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Statement – Definition Statement – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Biểu; Bản Kê; Bảng Tính Toán; Bản Kết Toán; Bản Báo Cáo Tài Chánh, (Bản) Tường Trình Thuyết Minh; Báo Cáo, Lời Tuyên Bố
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Statement là gì?

  • Statement là Biểu; Bản Kê; Bảng Tính Toán; Bản Kết Toán; Bản Báo Cáo Tài Chánh, (Bản) Tường Trình Thuyết Minh; Báo Cáo, Lời Tuyên Bố.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Statement

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Statement là gì? (hay Biểu; Bản Kê; Bảng Tính Toán; Bản Kết Toán; Bản Báo Cáo Tài Chánh, (Bản) Tường Trình Thuyết Minh; Báo Cáo, Lời Tuyên Bố nghĩa là gì?) Định nghĩa Statement là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Statement / Biểu; Bản Kê; Bảng Tính Toán; Bản Kết Toán; Bản Báo Cáo Tài Chánh, (Bản) Tường Trình Thuyết Minh; Báo Cáo, Lời Tuyên Bố. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục