Tandem Loan

  Tandem Loan là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Tandem Loan – Definition Tandem Loan – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Khoản Cho Vay Được Trợ Cấp
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Tandem Loan là gì?

  Chương trình cầm cố được trợ cấp theo đó bên mua tài sản cầm cố cao hơn giá thị trường hợp lý, và bán lại thông qua hiệp hội cầm cố được trợ cấp quốc gia liên bang (Fannie Mae). Chương trình cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho những tổ chức phát triển dự án nhà ở công chúng phi lợi nhuận. Ginnie Mae trả mức chênh lệch – chiết khấu giữa giá trả bởi Fannie Mae và giá mà Ginnie Mae mua tài sản cầm cố, sử dụng xếp hạng tín dụng của nó để bảo đảm mức chiết khấu, mà các cơ quan về nhà ở công chúng không đủ khả năng đảm nhận, và chấp nhận thu lỗ giới hạn trong giao dịch.

  • Tandem Loan là Khoản Cho Vay Được Trợ Cấp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Tandem Loan

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Tandem Loan là gì? (hay Khoản Cho Vay Được Trợ Cấp nghĩa là gì?) Định nghĩa Tandem Loan là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tandem Loan / Khoản Cho Vay Được Trợ Cấp. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây