Tax Loss Carry Back (Carry Forward)

  Tax Loss Carry Back (Carry Forward) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Tax Loss Carry Back (Carry Forward) – Definition Tax Loss Carry Back (Carry Forward) – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chuyển lỗ khi tính thuế
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Tax Loss Carry Back (Carry Forward) là gì?

  Chuyển lỗ khi tính thuế là một điều khoản cho phép người nộp thuế thực hiện khoản lỗ vào thu nhập để tính thuế cho các năm trong tương lai để bù đắp lợi nhuận.

  • Tax Loss Carry Back (Carry Forward) là Chuyển lỗ khi tính thuế.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Tax Loss Carry Back (Carry Forward) nghĩa là Chuyển lỗ khi tính thuế.

  Chuyển lỗ khi tính thuế xảy ra khi chi phí lớn hơn doanh thu hoặc lỗ vốn lớn hơn lãi vốn. Quy định này là một công cụ tuyệt vời để tạo ra giảm thuế trong tương lai.

  Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ
  Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.
  Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

   

  Definition: A tax loss carryforward (or carryover) is a provision that allows a taxpayer to carry over a tax loss to future years to offset a profit. The tax loss carryforward can be claimed by an individual or a business in order to reduce any future tax payments.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Năm 2018 DN A có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng

  Năm 2019 DN A có phát sinh thu nhập là 15 tỷ đồng thì

  Toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2018 là 10 tỷ đồng, DN A được chuyển toàn bộ vào thu nhập năm 2019. vì vậy năm 2019, DN A phải nộp thuế TNDN tính trên khoản thu nhập là 15-10= 5 tỷ đồng.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Tax Loss Carry Back (Carry Forward)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Tax Loss Carry Back (Carry Forward) là gì? (hay Chuyển lỗ khi tính thuế nghĩa là gì?) Định nghĩa Tax Loss Carry Back (Carry Forward) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tax Loss Carry Back (Carry Forward) / Kết Chuyển Lỗ Thuế Ngược Về Trước. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây